Endringer og nye datoer

Endringer og nye datoer

Det er vanskelig å planlegge i disse tider, men slik ser planen ut nå:

Øving og superfredag 27. november – UTSATT

Lysmesser 29. november – UTSATT. Det blir i stedet en vanlig (valgfri) gudstjeneste i kirka kl. 11.00.

Konfirmantundervisning 1., 2. og 3. desember – går som planlagt. Vi øver til lysmesse med gruppene.

Lysmessene blir 3. desember (rød gruppe/tirsdagsgruppa), 8. desember (grønn gruppe/onsdagsgruppa) og 10. desember (blå gruppe/torsdagsgruppa) – kl. 19.00 i kirka. Så lenge 50-regelen gjelder kan hver konfirmant ha med 2 personer. Hver familie kan sitte på sin egen benk eller med 1 meters avstand til en annen familie. Hvis det er noen som ikke kan komme på sin lysmesse, kan de ta kontakt og bytte gruppe for anledningen. De må da også bytte på øvingen 🙂

Filmkveld mandag 7. desember kl. 18 blir som planlagt.

Gudstjenester blir som planlagt framover, med maks 50 deltakere så lenge denne regelen gjelder. Vi starter nå med påmelding til gudstjenester, litt for å teste det ut før julaften. En kan også bare møte opp til gudstjenesten. Medhjelpere møter opp som vanlig kl. 10.00.

Hilsen Ragnhild