Nyttig info (notater fra foreldremøte)

Nyttig info (notater fra foreldremøte)

  • Vi minner om fasteaksjonen tirsdag 15. mars kl. 18.00. Vi skal samle inn penger til Kirkens nødhjelp. Konfirmantene møter opp på bedehuset. Gi beskjed dersom dere kan hjelpe til med kjøring. Hver konfirmant har sin rode, så det er viktig at alle møter opp (evnt. finner en erstatter). Flere kan gå sammen, men må da gå flere roder. Les mer om fasteaksjonen her. Alle skal nå være ferdig med sine 4 gudstjenester og kan levere gudstjenesteheftet på tirsdag. Dersom konfirmanten ikke er ferdig: planlegg hvilke gudstjenester dere skal gå på og meld fra til meg. Her er gudstjenesteliste for Eide, men dere kan gjerne gå i andre kirker også. Hvorfor ikke gå på gudstjenester i påska?
  • Konfirmanter som har fravær som skal tas igjen, får egen beskjed om dette. Det er mulig å bidra til gudstjenester i påska for å ta igjen fravær. Ellers blir det noen ekstratimer i april slik det står i planen.
  • Torsdag 17. mars er det filmvisning (Passion of the Christ) i Eide kirke kl. 19.00 med Tommy. Innholdet er sterkt, så samlingen er frivillig, men kan regnes som ekstraundervisning for de som har fravær.
  • 31. mars blir det samling for alle konfirmanter på Gaustad kapell kl. 19.00. Det er én gruppesamling igjen, i uke 14 og 15, og da blir det prøve i Trosbekjennelsen (utfyllingsark eller muntlig) og Vår Far for de som ikke hadde lært den sist. Har noen vanskelig for å lære disse, ta kontakt, så får de en indivuduell samtale om innholdet i stedet.
  • Vi mangler natteravner til 30. mai og og 3. juni (2 stk hver kveld.)
  • Det kommer et eget skriv om konfirmantleiren. Dere ordner skyss til Frænabu selv. Leiren starter kl. 18.00 fredag 15. april. Konfirmantene må ha med sengetøy og klær til å være inne og ute. Leiren slutter med samtalegudstjeneste («overhøring») i Eide kirke kl. 12.00 søndag 17. april. Her deltar konfirmantene i gudstjenesten på forskjellige måter, noen maler kanskje et bilde mens andre leser en tekst. Alle svarer på spørsmål på et ark de får på leiren som settes sammen og leses opp i fellesskap (anonymt). Vi har nattevakter, men ønsker oss gjerne noen flere som kan stå på reservelista. Alle foreldre som skal hjelpe til på leiren får en melding når det nærmer seg.
  • Konfirmasjonslista er sendt i trykken i menighetsbladet til påske. Den blir lagt ut på menighetens nettsider og facebook rett over påske og kommer i avisene rett før påske. Skulle det være noen feil, er det bare å gi beskjed
  • Slik det står i konfirmantkalenderenkonfirmasjonskappene hentes 19. april kl. 14.00-14.30 eller etter avtale. Da kan dere se over den og eventuelt vaske eller stryke kappa. På fotograferingen 4. mai kl. 17.00 skal de ha på kappe. Under kappa kan de ha nøytrale klær eller finstasen (tenk på hva som vises under kappa). Samtidig blir det øving med hver gruppe.
  • konfirmasjonsdagen møter konfirmantene opp på rådhuset 30. min før konfirmasjonen, med kappe og finklær. Det er mulig å oppbevare verdisaker på rådhuset. Så går de i tog opp til kirka der de blir møtt av presten. I kirka blir det én benk til hver familie + en stol til konfirmanten. De som ikke får plass på benken finner seg en annen plass i kirka. På lørdagskonfirmasjonene kan det blir trangt om plassen, men det er mulig å bruke galleriet. Konfirmantene går fram to og to, og så venter den ene mens den andre blir bedt for ved alterringen, knelende. Familien kan reise seg mens deres konfirmant blir bedt for.
  • Ta ellers kontakt dersom dere har spørsmål!