Ungdomsgudstjeneste + verksted

Ungdomsgudstjeneste + verksted

Fredag 16. oktober blir det ungdomsgudstjeneste i Eide kirke kl. 19.00. Den er åpen for alle ungdommer fra 8. klasse og oppover. Etter gudstjenesten serverer vi pizza på Eide ungdomsklubb. Tema for gudstjenesten er «Spørsmål?!»

Det er ikke obligatorisk oppmøte for konfirmantene, men den regnes som en av gudstjenestene dere skal gå på 🙂

Før gudstjenesten kommer det en fra Vestborg vgs for å informere om skolen, ca. ti på sju.

I forkant av gudstjenesten har vi et gudstjenesteverksted 13. oktober. Dette er for de som vil: det regnes som «min tjeneste». En del har fylt ut skjema og sagt hva de ønsker, men alle står fritt til å komme på disse verkstedene. Dere må melde dere på senest mandag. Søndag sender jeg ut en sms med påminnelse om dette.

Kl. 14.15 – sanggruppe med Anders Robert.  Teknisk gruppe med Tommy (maks 3 stk)

Kl. 14.45 – Videogruppe / dramagruppe med Ragnhild (muligens oppdelt, muligens sammen)

Ragnhild