Referat fra oppstartsmøtet

Referat fra oppstartsmøtet

Hei!

Denne sida er nå oppdatert med kalender og lister (noen er passordbeskyttet, send ei melding til 92029113 for å få passordet).

Grupper

Konfirmasjonsdag

Foreldreoppgaver

Medhjelper i gudstjenesten

Kalender

Så møtes vi på bedehuset til gruppesamlinger om to uker. Ta med bibel om du har fått en bibel fra menigheten tidligere (konfirmantbibelen). Hvis ikke får du en bibel. Disse kan ligge på bedehuset, så slipper du å ta dem med for hver samling. Dere får brød, pålegg og jus på samlingene. Det er ikke lov å ha med mat/snacks/drikke osv. fra butikken.

På møtet ble det delt ut giro, gudstjenestheftet og kalender. De som ikke var der kan få dette på gruppesamling. Foreldrene skrev seg opp på oppgaver. Dere som ikke var der kan sende ei melding og si hva dere vil være med på.

Om noen synes de kom på feil gruppe eller ønsker å bytte konfirmasjonsdag fra lørdag til søndag, ta kontakt så snart som mulig.

Leiren ser ut til å bli flyttet, så vi kommer tilbake med dato i nærmeste framtid. Det blir antageligvis 2. eller 3. helga i mars. Vi skal være på Frænabu leirsted. Fasteaksjonen er 21. mars, evnt. 23. mars om vi er på leir den 21. Samtalegudstjenesten blir 25. april.

Alle konfirmantene skal gå på 10 gudstjenester – 5 felles (pilgrimsvandring, lysmesse, samtalegudstjeneste, leirgudstjeneste og konfirmasjon), 4 valgfrie og 1 der de hjelper til. Skriv i gudstjenesteheftet når dere har vært på en valgfri gudstjeneste. Bryllup, begravelse og skolegudstjeneste teller ikke. De som ikke er satt opp som medhjelpere nå blir det etter jul. Når dere er medhjelpere – ha på nøytrale klær uten tekst! Og husk at vi ikke pleier å bruke lue/caps i kirka.

I høst skal vi lære Vår far utenat og til våren trosbekjennelsen. Se i sidemenyen!

Da dere meldte dere på sa dere ja til at vi publiserer bilde og navn. Det betyr: 1) Vi henger opp navnene til konfirmantene i kirka og leser opp navnene på lysmessa. 2) Vi publiserer navn og konfirmasjonsdag i menighetsblad, på facebook, på nett og i avisa i tida rundt konfirmasjonen. 3) Vi kan ta litt anonyme situasjonsbilder/avstandsbilder i undervisningen og legge på facebook, instagram, nett og trykke i menighetsblad. 4) Vi tar et uformelt gruppebilde av konfirmantene rett før konfirmasjonen og legger det ut på instagram og facebook. Gi når som helst beskjed om det er noe av dette dere ikke lenger vil samtykke til!

De som ikke er døpt vil bli kontaktet og få en samtale med meg der vi snakker om dåpen. Da planlegger vi om dåpen skal skje bare med deg, foreldre og faddere til stede eller i en gudstjeneste, alt etter hva du selv ønsker.

Vi har delt ut en giro med konfirmantavgift, kr 1259. Det dekker leir, bilde, buss, materiell, mat osv. Om noen ønsker det har behov for det kan de sende en søknad til menighetsrådet om å få dekket avgiften. (Send en mail/sms til meg, så kan jeg legge det anonymt fram for menighetsrådet).

Gi alltid beskjed når dere ikke kan komme på samling. Når dere er borte fra en samling, kan dere ta det igjen på andre måter, bare snakk med meg om det. Om dere er syke, skal i begravelse eller slikt er det bare å gi beskjed, da trenger dere ikke ta det igjen.

Kontakt meg gjerne på telefon eller sms om dere har spørsmål, om det er noe vi bør vite om eller lignende. (men husk at vi som jobber i kirka har fri på mandag).

Jeg prøver meg på å legge ut påminnelser til konfirmantene på snapchat: konfeide i tillegg til Facebook-sida Konfirmant 2021 i Eide menighet.

Vi gleder oss til et kjekt år sammen med dere 🙂

Hilsen Ragnhild (+ Tommy og Anders Robert)

Konfirmant 2021

Konfirmant 2021

Oppstartsmøtet for konfirmanter og foreldre er flyttet fra 27. august til 10. september pga. sykdom. Vi møtes i Eide kirke. De konfirmantene som har etternavn fra A-M kl. 17.30 og de fra N-Å kl. 18.15. (Vi deler oss pga. smittevern).

Vi starter opp med gruppeundervisning i uke 39 og drar på pilgrimsvandring søndag 27. september kl. 13-18. Det blir gruppeundervisning i uke 40, 43, 46, 47 og 49. Gruppeundervisningen er tirsdag, onsdag og torsdag kl. 14-15.30 på Eide bedehus. Det blir enkel servering.

Det blir også en filmkveld med Tommy i løpet av høsten.

29. november blir det lysmesse. Vi deler oss i tre grupper. Samtidig blir det også presentasjon av konfirmantene.  

Halvårsplan og gruppelister blir lagt ut når det er klart.

Alle vil i utgangspunktet få konfirmasjonsdagen som de har registrert seg med når de meldte seg på.

Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål!
Hilsen Ragnhild (tlf. 90635391)

Konfirmasjon 2020 – viktig info!

Konfirmasjon 2020 – viktig info!

KJÆRE KONFIRMANTER OG FORELDRE/FORESATTE!

Nå nærmer det seg konfirmasjon, og siden ting er litt annerledes i år er det ekstra viktig at informasjonen blir lest og fulgt. Vi satser på at reglene holder seg som nå, og at vi ikke må stramme ytterlige inn. For å gjøre litt ekstra stas på konfirmantene i år oppfordrer vi alle i gamle Eide kommune til å flagge for dem 5. og 6. september!

Samtalegudstjeneste/overhøring

Det blir ingen samtalegudstjeneste eller overhøring i år, ettersom vi ikke kan samle alle konfirmantene med familier. Konfirmantene blir i stedet med på dåpsgudstjenesten vi skal ha 23. august kl. 13.30 i kirka der en av konfirmantene skal døpes. Hvis noen ikke kan komme, gi beskjed. Etter gudstjenesten blir det utdeling av kapper. Dette blir altså bare for konfirmanter. Vi hjelper dem å finne kapper som de får med seg hjem. Se over kappene og vask og stryk dem ved behov. Denne dagen kan de som ikke har levert det tidligere levere gudstjenesteheftet sitt, og de som ikke har fått være medhjelpere i en gudstjeneste skal være det denne dagen. Vi øver på forhånd tirsdag 18. august kl 14-15 (NB! endret dag). Jeg har sendt ut sms til de jeg vet om, så gi beksjed om du ikke har fått melding.

Fotografering og øving

Onsdag 2. september kl. 17.00 møtes vi i kirka i finklær og kapper for fotografering og øving. Dette er bare for konfirmantene. Vi tar gruppebilde og øver deretter i gruppene som vi skal konfirmeres i. Den første gruppa som skal øve er den siste som skal konfirmeres, og når en har øvd, kan en dra hjem. Vi satser på å være ferdig med alle ca. kl 19.

Konfirmasjonsgudstjenesten

Konfirmantene møter opp på bedehuset 30 min før gudstjenesten. Der kan de legge fra seg jakker og ting, får vaske eller sprite hendene, får utdelt bønnekort og går i prosesjon opp til kirka rett før gudstjenesten. Dere andre kan komme til kirka tidligst 25 min før gudstjenesten.

Husk god håndhygiene – det står sprit ved alle innganger – bruk den om dere ikke har med egen. NB – dersom noen har symptomer som sammenfaller med covid 19 eller har vært i kontakt med folk som har fått påvist smitte, kan dere ikke komme i kirka!

Dere har fått oversikt over hvilke konfirmanter som skal på hvilken gudstjeneste (se liste nedenfor). Hver familie har 2 benker til dispensasjon – én langt framme i kirka og én langt bak. Da kan dere selv avgjøre hvem som må ha avstand til andre, og hvem som kan sitte tett på. På hver benk går det 8 personer (da sitter dere tett). Konfirmanten sitter på en stol ved benken. Vi plasserer ingen på sidebenkene. Mellom hver benk skal det være en ledig benk. De konfirmantfamiliene som sitter fremst på hver side sitter en stolrad som står med én meters mellomrom til første benk.

Dere må i forkant av konfirmasjonen, senest 27. august, levere inn lister over hvem som blir med fra dere i konfirmasjonen. Send på mail til ragnhild.fuglseth@hustadvikamenighet.no eller på sms til 90635391. Ikke bruk messenger/facebooksida. På lista må det være navn, gjerne sortert etter husstand, et mobilnummer per husstand og hvilken kommune de hører til i. Vi krysser av etter hvert som dere kommer i kirka. Disse listene oppbevarer vi i 10 dager etter gudstjenesten, av smittesporingshensyn.

Er det noen som IKKE trenger de benkene de har fått, gi oss beskjed om det, så kan vi la andre få bruke dem. Har dere en eller to gjester som dere gjerne skulle hatt plass til, gi beskjed, så trekker vi lodd om ledige plasser.

Er det noen som har gjester som sitter i rullestol eller har andre behov, vil vi gjerne vite om det så fort som mulig, så vi kan ta hensyn til det når vi plasserer hvem som sitter hvor i kirka.

Dere skal få oversikt over hvilke benker dere disponerer i god tid til konfirmasjon, slik at dere kan gi beskjed til deres gjester om hvor de skal sitte. Når dere kommer til kirka går dere rett til plassene deres etter at dere er kryssa av på lista.

Under konfirmasjonsgudstjenesten går konfirmantene fram to og to i den rekkefølgen de sitter. Den til høyre setter seg på en stol framme ved alterringen og venter. Den til venstre kneler på alterringen, viser fram bønnekortet sitt, blir bedt for, får utdelt kors og setter seg på venstre side og venter på den andre konfirmanten. Etterpå går begge ned og setter seg, og i det de setter seg reiser de neste to seg og går fram. Familien og gjestene til konfirmanten kan gjerne stå mens konfirmanten kneler på alterringen.

Når vi skal ut av kirka, er det viktig å passe på avstanden til de rundt oss. Konfirmantene går ut i prosesjon. Vi har tre utgangsdører, så vi gir beskjed om hvem som skal bruke de ulike dørene. Da kan dere finne deres egen konfirmant og ta bilder. Vi stiller ikke opp for å ta felles bilde på kirkebakken, men vi kan ta bilder av de som konfirmeres i lag på forhånd. Etter 5-10 mintt får konfirmantene beskjed om å gå sammen med Tommy ned til bedehuset igjen der dere leverer kappene. Da må alle andre også forlate området slik at det er klart til å ta i mot gjestene til neste konfirmasjon.

Streaming av konfirmasjon

Siden det er mange som ikke kommer seg i kirka, vil vi også legge til rette for at konfirmasjonene blir direktesendt på facebooksiden til Eide menighet. Dette blir en enkel sending med mobil på stativ, ingen nærbilder av konfirmanter eller andre. Dersom det er noen av konfirmantene/foreldrene som har store motforestillinger mot at dette skjer – gi oss en beskjed om det. Dette skal ikke ødelegge konfirmasjonsdagen for noen. Og skulle det være noen onkler eller bestemødre eller noe som har bedre utstyr og kunne tenke seg å ta ansvar for streaminga på vegne av kirka – ta gjerne kontakt med oss om det.

 

Lørdag 5. september kl. 10.15

 

Runar Bolli

Cecilie Gaustad

Isabelle Gaustad

Joakim Vikene Gujord

Ingeborg Eirin Herskedal

Tiril Louise Silnes Lyngstad

Elin Marie Stormo Rangøynes

Oliver Hundhammer Tjugen

 

 

Lørdag 5. september kl. 11.30

Svanhild Nøsen Bolli

Even Muldbakken Gautvik

Leah Kråkholm

Christoffer Malmedal Lyngstad

Marit Solbakk

Johannes Solbakk

Sander André Teistklub Ulleland

Jakob Martinus Solli Vassgård

 

 

Lørdag 5. september kl. 12.45

Marie Therese Gautvik Bolli

Sandra Marielle Gaustad

Kaja Djupvik-Halås

Malin Lyngstad Haukås

Arian Sefaj

Johnny Siglen

Victoria Ugelstad Silseth

 

Lørdag 5. september kl. 14.00

Marcus Eide

Mats Are Langnes

Markus Nerland Roaldsøy

Adrian Nogva Sandblåst

Nora Beate Melby Stokkevåg

Thomas Hvattum Tjugen

Emilie Riise Torhus

 

 

Søndag 6. september kl. 10.30

Patrick Brun-Høyvik

Linnea Greff

Marcus Halås

Kevin Silseth-Hærås

Silje Marie Silnes Kjøll

Martin Haukås Vevang

 

 

Søndag 6. september kl. 11.45

Tuva Strand Eide

Leo Grøtta

Andrea Hatlen Indrebø

Martin Berg Lysgård

Stine Hopen Lysgård

Brage Strand Nogva

Helene Saffert

Veslemøy Pedersen Ørgesvik

 

 

 

Konfirmasjonsliste 2020

Konfirmasjonsliste 2020

Dette er den ferdige konfirmasjonslista 🙂 Jeg er tilbake på jobb etter ferien, så det er bare å ta kontakt om det er spørsmål. Hilsen Ragnhild
 
Lørdag 5. september kl. 10.15
Runar Bolli
Cecilie Gaustad
Isabelle Gaustad
Joakim Vikene Gujord
Ingeborg Eirin Herskedal
Tiril Louise Silnes Lyngstad
Elin Marie Stormo Rangøynes
 
Oliver Hundhammer Tjugen
 
Lørdag 5. september kl. 11.30
 
Svanhild Nøsen Bolli
 
Even Muldbakken Gautvik
 
Leah Kråkholm
 
Christoffer Malmedal Lyngstad
Marit Solbakk
Johannes Solbakk
Sander André Teistklub Ulleland
Jakob Martinus Solli Vassgård
Lørdag 5. september kl. 12.45
Marie Therese Gautvik Bolli
Sandra Marielle Gaustad
Kaja Djupvik-Halås
Malin Lyngstad Haukås
Arian Sefaj
 
Johnny Siglen
 
Victoria Ugelstad Silseth
 
Lørdag 5. september kl. 14.00
 
Marcus Eide
 
Mats Are Langnes
 
Markus Nerland Roaldsøy
 
Adrian Nogva Sandblåst
 
Nora Beate Melby Stokkevåg
Thomas Hvattum Tjugen
Emilie Riise Torhus
Søndag 6. september kl. 10.30
Patrick Brun-Høyvik
Linnea Greff
Marcus Halås
Kevin Silseth-Hærås
Silje Marie Silnes Kjøll
 
Martin Haukås Vevang
 
Søndag 6. september kl. 11.45
 
Tuva Strand Eide
 
Leo Grøtta
 
Andrea Hatlen Indrebø
 
Martin Berg Lysgård
Stine Hopen Lysgård
Brage Strand Nogva
Helene Saffert
Veslemøy Pedersen Ørgesvik
Konfirmasjonsliste 2020

Konfirmasjonsliste 2020

NB! Meld fra om evnt. behov for endring seinest 25. juni.

 

Lørdag 5. september kl. 10.15

 

Runar Bolli

 

Cecilie Gaustad

 

Isabelle Gaustad

 

Joakim Vikene Gujord

 

Ingeborg Eirin Herskedal

 

Tiril Louise Silnes Lyngstad

 

Elin Marie Stormo Rangøynes

 

Oliver Hundhammer Tjugen

 

 

Lørdag 5. september kl. 11.30

 

Svanhild Nøsen Bolli

 

Even Muldbakken Gautvik

 

Leah Kråkholm

 

Christoffer Malmedal Lyngstad

 

Marit Solbakk

 

Johannes Solbakk

 

Sander André Teistklub Ulleland

 

Jakob Martinus Solli Vassgård

 

 

Lørdag 5. september kl. 12.45

 

Marie Therese Gautvik Bolli

Sandra Marielle Gaustad

 

Kaja Djupvik-Halås

 

Malin Lyngstad Haukås

 

Andrea Hatlen Indrebø

Arian Sefaj

 

Johnny Siglen

 

Victoria Ugelstad Silseth

 

 

Lørdag 5. september kl. 14.00

 

Marcus Eide

 

Mats Are Langnes

 

Markus Nerland Roaldsøy

 

Adrian Nogva Sandblåst

 

Nora Beate Melby Stokkevåg

 

Thomas Hvattum Tjugen

 

Emilie Riise Torhus

 

 

Søndag 6. september kl. 10.30

 

Patrick Brun-Høyvik

 

Tuva Strand Eide

 

Linnea Greff

 

Marcus Halås

 

Kevin Silseth-Hærås

 

Silje Marie Silnes Kjøll

 

 

Søndag 6. september kl. 11.45

 

Leo Grøtta

 

Martin Berg Lysgård

 

Stine Hopen Lysgård

 

Brage Strand Nogva

 

Helene Saffert

 

Martin Haukås Vevang

 

Veslemøy Pedersen Ørgesvik

 

2021

2021

Hei!

I en periode nå så vil denne sida inneholde informasjon både til årets og neste års konfirmanter! Dere som er nye, kan kanskje ha nytte av å lese det som er lagt ut til i fjor, og dere som er «gamle» får ignorere det til de nye 🙂

Brev om konfirmasjon i 2021 er nå sendt ut. Om du ikke har fått brev, ta gjerne kontakt, så sender vi det til deg!

Konfirmantpåmeldingen åpner 15. juni kl. 17.00 på kirkaihustadvika.no.

 

Ragnhild

Konfirmantvideo

Konfirmantvideo

Hei konfirmanter og foreldre! Jeg planlegger å lage en video som skal legges ut på menighetens sider den helga det skulle vært konfirmasjon. Jeg har nemlig litt lyst til å skryte av dere konfirmanter, vise litt av konfirmantarbeidet i menigheten og formidle litt av det dere er opptatt av! Jeg vil bruke et gruppebilde vi tok fra leiren, noen mer anonyme bilder fra konfirmasjonstida, og svar en oppgave som dere skal gjøre innen 6. mai.

Spørsmålene og den ferdige filmen blir regnet som en del av konfirmantundervisningen. Derfor er det viktig at alle svarer, og at dere ser filmen når den legges ut 🙂 Du kan sende på e-post: ragnhild.fuglseth@hustadvikamenighet.no, sms: 90635391, messenger: Ragnhild Annie Fuglseth eller snapchat: konfeide. (Eventuelt send med brevdue eller sykkelbud!!! 🙂 )

1) Gruppebildet (se nedenfor eller trykk på denne linken). Svar OK dersom dere synes det er i orden at jeg bruker det og gi beskjed hvis ikke! (Passord er som tidligere og sendes ut på sms i forbindelse med dette, eller spør meg).

2) Ta et bilde eller en filmsnutt og send til meg. Det skal være noe du er takknemlig for eller glad for i hverdagen. Hvis det er personer med, må du spørre dem om lov. Om du sender på snapchat, merk gjerne med takknemlig eller lignende.

3) Hvis noen få av dere har lyst til å komme til kirka og lese opp svarene på filmen på vegne av de andre hadde det vært flott! Ta kontakt! (Vi holder 2 meter avstand og er maks 5 til stede.)

4) Svar på disse spørsmålene og send dem til meg. (Noen av dem er de vi pleier å bruke til samtalegudstjenesten, og noen er nye for anledningen.)

Hvorfor har du valgt å bli konfirmert i kirka?

Hva liker du best av det vi gjør i kirka?

Hva har vært det beste med konfirmasjonstida så langt?

Hvordan har koronatida vært for deg?

Hva tenker du om at konfirmasjonene ble utsatt til høsten?

Hva synes du vi bør be for i kirka nå?

Hva gir deg håp?

Til slutt: jeg håper dere har det bra, og tenker på dere. Det er skikkelig kjipt at denne våren ikke ble som vi så for oss! Om du trenger noen å prate med (både ungdommer og voksne!) ta gjerne kontakt med meg på tlf. 90635391 eller chat/ring til Kirkens SOS.

Hilsen Ragnhild

Bilde

Ny konfirmantkalender 2020

Oppdatert 12.06.20

Medhjelpere: De som ikke har vært medhjelpere vil bli satt opp på gudstjenester i august. (2., 9., 23. og 30. august).

Valgfrie gudstjenester: Alle må fortsatt gå på 4 valgfrie gudstjenester og levere gudstjenesthefte innen 23. august.

Utenatlæring av trosbekjennelsen: Frivillig.

Samtalegudstjeneste: Kan mest sannsynligvis ikke gjennomføres. En av konfirmantene skulle døpes i denne gudstjenesten. Vi satser derfor på en dåpsgudstjeneste 23. august kl. 13.30 der konfirmantene deltar. Etterpå blir det kappeutdeling.

Øving og fotografering: 2. september kl. 17-19

Konfirmasjon: 5. og 6. september, antageligvis i 6 grupper i stedet for 3

 

Konfirmasjonen flyttes til 5. og 6. september

Konfirmasjonen flyttes til 5. og 6. september

Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre! Vi har nå etter anbefalinger fra Den norske kirke sentralt bestemt oss for å flytte vårens konfirmasjoner til 5. og 6. september. De som har lørdag får i utgangspunktet lørdag og de som har søndag får søndag, og så ser vi om vi må dele opp i flere enn tre gudstjenester. Vi har koordinert oss i Hustadvika slik at det bare er Vågøy som blir samtidig med oss. Ta raskt kontakt dersom dere har tilbakemeldinger på datoene. For øvrig må vi følge med på råd og anbefalinger også når det gjelder disse dagene.

Det kommer også et felles informasjonsskriv for menighetene i Hustadvika om dette.

Samtalegudstjenesten og øving og bildetaking til konfirmasjonen blir også flyttet. Konfirmasjonsundervisningen blir på nett fram til vi kan møtes igjen. Vi prøver oss på en facebook-live-konfirmantundervisning torsdag kl. 14.30 på sida Konfirmant 2020 i Eide menighet! Jeg vil også sende ut noen oppgaver til konfirmantene.

Jeg har laget en innsamling til fasteaksjonen på nett. Kan dere alle dele den, og gjerne gi et lite beløp?

Ta gjerne kontakt med meg på tlf. 90 63 53 91 – send gjerne sms og så ringer jeg opp.

Alt godt,
Ragnhild